Aalesunds Roklub og våre aktiviteter

Innbetalt medlemskontigent i Aalesunds Roklub gir tilgang til: materiell, utstyr og trener/instruktør etter oppsatt treningsplan, forsikring gjennom Norges Roforbund og tilgang til klubbens anlegg.

Rosjef/routvalg fastsetter for hvert år fordeling av materiell og treningstid for ulike grupper av medlemmer.  Konkurranseaktive medlemmer kan delta i regattaer i samsvar med klubbens konkurranseplan og påmelding til regattaer gjøres av rosjef i samråd med routvalg.

Deltagelse regatta

Ved regattadeltagelse og samlinger settes det hvert år opp en egenandel som må innbetales før avreise til aktuell regatta. Egenandelen for 2022 er fastsatt til kr 1000 for deltagelse innenlands. Ved utenlands deltagelse og spesielt dyre arrangement og ved stor aktivitet kan styret fastsette andre egenandeler.

Egenandelen dekker reise organisert av klubben (i samsvar med oppsatt kjørelister), båttransport, startkontigent og overnatting i samsvar med tilbud organisert av klubben.  Utgifter til mat dekkes av den enkelte deltager.

Medlemskontigent

Medlemskontigent betales hvert år innen 01.april eller senest 4 uker etter innmelding. Kontingent må være betalt før roere kan benytte båtmateriell.

I tillegg til innbetaling av medlemskontigent pålegger det medlemmet og foresatte å delta/bidra til gjennomføring av følgende aktiviteter:

  • Sesongåpning 1.mai
  • Klubbens arrangementer
  • Dugnader (internt og eksternt) og diverse salgsaktiviteter
  • Kjøring til regattaer etter oppsatte fordelingsliste
  • Etterleve klubbens sikkerhetsinstruks
  • Behandle materiell, utstyr og anlegg i samsvar med gjeldende instrukser
  • Foresatte til aktive som skal delta på regattaer plikter å møte på foreldremøter

Les mer om klubben.

Bli medlem
Det er for tiden venteliste for noen av treningsgruppene. Kontakt derfor klubben før innmelding. Spørsmål vedrørende medlemsskap sendes til mail.aark@gmail.com 

Registrere deg som medlem

Satsene for medlemskap

Type  Pris
Voksen honnør kr 2.250
Aktiv master kr 3.000
Ungdom fra 17 år og student kr 2.000
Aktive tom 16 år kr 1.500
Støttemedlem kr 300

Medlemskontigent betales til konto 3900.22.10200.
Ved innmelding etter 1.august betales halv kontingent gjeldende ut året.

Tilbake