Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Johan Myklebust johan.myklebust@bavaria.no 90894714
Rosjef og nestleder Bjørn Refsum

bjorn.refsum@pelagia.no

41400940
Kasserer Anita Osnes

ao@in-decision.com

95847828
Sekretær Evelyn Rørvik

evelyn.rorvik@havfisk.no

90827020
Hussjef Bjørn Hjelle

bjorn.hjelle@mimer.no

95928601
Materiellsjef Terje Hoel

thoel1976@gmail.com

91515582
Sponsoransvarlig Otto Steffenssen

otste@online.no

93407399
Tiltakssjef Tonje Brande

tonjebrande@gmail.com

97747679

Komiteer valgt på høstmøte 28.10.2021

Routvalg: Bjørn Refsum (leder), Johan Myklebust, Kristian Skorgevik, Sindre Kumle Berg.

Materiellutvalg: Terje Hoel (leder), Sindre Kleive, Helge Refsnes, Trond Andreassen, Ole Jackob Hanken, Anders Wik.

Tiltaksutvalg: Tonje Brande (leder), Kjetil Haddal.

Sponsorutvalg: Otto Steffenssen (leder), Bjørn Refsum, Stig Kleive, Torstein Grodås Standal, Øystein Monsen.