Rekordene er satt med trener tilstede som har kontrollert at testene utføres på riktig måte.